ONDERAANNEMERSCHAP!

Wij geloven in keuzevrijheid van de klant. Via onderaannemersschap kunnen we dit vergroten en waarborgen.

Door aan te sluiten wordt uw organisatie zichtbaar en krijgt een stem.

WAT BIEDEN WIJ U

 • Contracten met diverse gemeenten
 • Uitvoer geven aan de proces kant richting gemeenten 
 • Aanbod in training en geaccrediteerde supervisie/intervisie
 • Mogelijkheid tot ondersteuning casuïstiek door GZ-psycholoog
 • Een ruim aanbod van onderaannemers, waarmee de samenwerking gezocht kan worden. 
 • Klachtenfunctionaris
 • Onafhankelijk vertrouwenspersoon
 • Overkoepelende cliëntenraad
 • Informatie vanuit de regio’s  Praktische vraagbaak 

VOORDELEN VOOR U

 • Vooral bezig zijn met de inhoud en weinig met de proces kant 
 • Eigen identiteit behouden 
 • Geen eigen softwarepakket aan te schaffen 
 • Geen eigen verantwoording richting gemeente en andere partijen
 • Uw eigen acquisitie doen 

WAT HEEFT U NODIG 

Jeugdwet

 • Kopie identiteitsbewijs 
 • Kopie beroepsdiploma 
 • Kopie KVK (niet ouder dan een half jaar)
 • Kopie aansprakelijkheidsverzekering. bij een ZZP-er is er mogelijk sprake van een combinatie aansprakelijkheidsverzekering met beroepsaansprakelijkheidsverzekering.
 • SKJ-registratie/BIG-registratie 
 • Kopie geanonimiseerd begeleidingsplan
 • Geldig VOG (screeningsprofiel; Gezondheidszorg en welzijn van mens en dier)
 • Verklaring betalingsgedrag

 

WMO

 • Kopie identiteitsbewijs 
 • Kopie zorgdiploma minimaal niveau 4
 • Kopie KVK (niet ouder dan een half jaar)
 • Kopie aansprakelijkheidsverzekering 
 • Bij een ZZP-er is er mogelijk sprake van een combinatie aansprakelijkheidsverzekering met beroepsaansprakelijkheidsverzekering. 
 • Kopie geanonimiseerd begeleidingsplan
 • Geldig VOG 
 • Verklaring betalingsgedrag

 

Kies hieronder de tab van de betreffende gemeenten 

(Voor het laatst aangepast op 08-05-2019)

naam organisatie telefoonnummer contactpersoon email Soort zorg / doelgroep
         
2thepoint Coaching en Begeleiding 06 24210630 Karin van Bavel info@2thepoint-coaching.nl Individuele begeleiding aan kinderen en jongeren met forse gedragproblematiek, systeembegeleiding, omgangsbegeleiding en jong volwassenen met lichte psychiatrische problematiek
ANH Centrale Zorggroep 0844 301111 Ray Seelar info@centralezorggroep.nl begeleid wonen, groepsbegeleiding en individuele begeleiding aan jongere met een comlexe zorgvraag
BIM Coaching en Begeleiding 06 40893657 Yolanda Linschoten y.linschoten@gmail.com individuele begeleiding en coaching
Carespect 0164 820996 Robbert Kramers info@carespectbv.nl individuele begeleiding en persoonlijke verzorging diverse doelgroepen
 Choose 2 Organize  06-28951214  Suzanne de Kadt  info@choose2organize.nl  Proffesional Organizing / Opruimcoach
Coach & Care 4 You 06 41965127 Najat el Haddouchi / Meliha Zor info@coachandcare4you.nl Het bieden van individuele begeleiding aan (jong)volwassenen die problemen ondervinden in het dagelijkse leven. Dit kan onder andere gaan om begeleiding bij de administratie en financiën, de persoonlijke verzorging, het winkelen of boodschappen doen, het bereiden van een gezonde maaltijd, het op orde brengen van de huishouding, het aanbrengen en hanteren van dagritme, dagstructuur of het voeren van eigen regie.
De Gouden Cirkel 06 24741014 Gabriëlle Weijters info@degoudencirkel.nu Individuele begeleding voor mensen met psychiatrische problematiek
Eigenwijze Hulpverlening 06 53237758 Sonja van Leijsen info@eigenwijze-hulpverlening.nl Individuele begeleiding zowel jeugd als volwassenen, begeleide omgang en opvoedondersteuning
Hanne Ihlen Praktijk voor therapie en begeleiding 06 20485849 Hanne Ihlen info@hanneihlen.nl Vaktherapie drama, ervaringsgerichte begeleiding en schematherapie voor jongeren van 12 tot 18 jaar en volwassenen. Zowel individueel als voor groepen. In de behandeling werken we met ervaringsgerichte werkvormen zoals teksten, improvisatie, rollenspel, schrijven en beeldende oefeningen. Hierdoor krijg jij meer inzicht in je eigen schema's, leer jij jouw gedragspatronen en eigen valkuilen herkennen en kom je meer in contact met je eigen gevoelsleven. Dit geeft jouw de mogelijkheid om veranderingen aan te brengen en situaties anders aan gaan aanpakken.
Klik Coaching 06 12638615 Karin van Oorschot karinvanoorschot@kpnmail.nl individuele begeleiding diverse doelgroepen
Livo Zorgt 06-46572341 Ellie Brouwer info@livozorgt.nl Individuele begeleiding thuis aan mensen met een beperking, ouderen en chronisch zieken.
Michaella Zorg 06 84613849     Miquel Venacio migvenancio@live.nl Individuele begeleiding aan mensen met een verstandelijke beperking of psychsiche beperking en mensen met een buitenlandse afkomst met psycho-sociale problemen
Praktijk Kobalt 06 43436661 / 06 53767398 Marloes Ackermans / Kristel Beekman info@praktijkkobalt.nl Systeemtherapie, EMDR, Individuele therapie, diagnostiek en behandeling en training voor professionals systeemtherapeutisch handelen en JIM-training
Roed-Werkt 0165 328430 Marijke Verbunt marijke@roed-werkt.nl Roed is een onderzoeks- en begeleidingsbureau, speciaal voor vastgelopen jongeren van 15 tot 27 jaar. Jongeren die problemen ervaren op school, thuis of bij het vinden/behouden van een baan kunnen bij ons terecht.
Stichting OpenDoor 06 24595092 Cees den Ridder mail@stichtingopendoor.nl begeleiden van jongeren met een multi-complexe problematiek naar het sociaal aanvaardbaar participeren in de maatschappij
Team Uniek 06 30177350 Melanie Janssens dagbesteding@teamuniek.nl Dagbesteding voor volwassenen met een verstandelijke beperking
We Care and Travel V.O.F 06 48222165 Alkan Gül alkangul@live.nl individuele en groepsbegeleiding
Werk / Zorg 27 06 57944804 Paul van Loon info@werk27.nl WERK 27 coacht, begeleidt en ondersteunt werkzoekenden en werknemers die samen met ons een stap verder (richting werk) gaan maken. Wij kijken naar de mens achter de situatie. Juist de jongeren en de kwetsbare werkzoekenden met psychische of fysieke beperkingen kunnen rekenen op de betrokkenheid van WERK 27.
naam organisatie telefoonnummer contactpersoon email Soort zorg / doelgroep
         
2thepoint Coaching en Begeleiding 06 24210630 Karin van Bavel info@2thepoint-coaching.nl Individuele begeleiding aan kinderen en jongeren met forse gedragproblematiek, systeembegeleiding, omgangsbegeleiding en jong volwassenen met lichte psychiatrische problematiek
ANH Centrale Zorggroep 0844 301111 Ray Seelar info@centralezorggroep.nl begeleid wonen, groepsbegeleiding en individuele begeleiding aan jongere met een comlexe zorgvraag
BIM Coaching en Begeleiding 06 40893657 Yolanda Linschoten y.linschoten@gmail.com individuele begeleiding en coaching
Carespect 0164 820996 Robbert Kramers info@carespectbv.nl individuele begeleiding en persoonlijke verzorging diverse doelgroepen
Coach & Care 4 You 06 41965127 Najat el Haddouchi / Meliha Zor info@coachandcare4you.nl Het bieden van individuele begeleiding aan (jong)volwassenen die problemen ondervinden in het dagelijkse leven. Dit kan onder andere gaan om begeleiding bij de administratie en financiën, de persoonlijke verzorging, het winkelen of boodschappen doen, het bereiden van een gezonde maaltijd, het op orde brengen van de huishouding, het aanbrengen en hanteren van dagritme, dagstructuur of het voeren van eigen regie.
 Choose 2 Organize  06-28951214  Suzanne de Kadt  info@choose2organize.nl  Proffesional Organizing / Opruimcoach
De Gouden Cirkel 06 24741014 Gabriëlle Weijters info@degoudencirkel.nu Individuele begeleding voor mensen met psychiatrische problematiek
Eigenwijze Hulpverlening 06 53237758 Sonja van Leijsen info@eigenwijze-hulpverlening.nl Individuele begeleiding zowel jeugd als volwassenen, begeleide omgang en opvoedondersteuning
Hanne Ihlen Praktijk voor therapie en begeleiding 06 20485849 Hanne Ihlen info@hanneihlen.nl Vaktherapie drama, ervaringsgerichte begeleiding en schematherapie voor jongeren van 12 tot 18 jaar en volwassenen. Zowel individueel als voor groepen. In de behandeling werken we met ervaringsgerichte werkvormen zoals teksten, improvisatie, rollenspel, schrijven en beeldende oefeningen. Hierdoor krijg jij meer inzicht in je eigen schema's, leer jij jouw gedragspatronen en eigen valkuilen herkennen en kom je meer in contact met je eigen gevoelsleven. Dit geeft jouw de mogelijkheid om veranderingen aan te brengen en situaties anders aan gaan aanpakken.
Klik Coaching 06 12638615 Karin van Oorschot karinvanoorschot@kpnmail.nl individuele begeleiding diverse doelgroepen
Livo Zorgt 06-46572341 Ellie Brouwer info@livozorgt.nl Individuele begeleiding thuis aan mensen met een beperking, ouderen en chronisch zieken.
Michaella Zorg 06 84613849     Miquel Venacio migvenancio@live.nl Individuele begeleiding aan mensen met een verstandelijke beperking of psychsiche beperking en mensen met een buitenlandse afkomst met psycho-sociale problemen
Praktijk Kobalt 06 43436661 / 06 53767398 Marloes Ackermans / Kristel Beekman info@praktijkkobalt.nl Systeemtherapie, EMDR, Individuele therapie, diagnostiek en behandeling en training voor professionals systeemtherapeutisch handelen en JIM-training
Roed-Werkt 0165 328430 Marijke Verbunt marijke@roed-werkt.nl Roed is een onderzoeks- en begeleidingsbureau, speciaal voor vastgelopen jongeren van 15 tot 27 jaar. Jongeren die problemen ervaren op school, thuis of bij het vinden/behouden van een baan kunnen bij ons terecht.
Stichting Kadezorg 06 28075052 Osman Eren o.eren@kadezorg.nl Multiculturele zorgaanbieder op het gebied van de thuiszorg en individuele en groepsbegeleiding jongeren en volwassenen.
Stichting Multi Creatief 06 19692422 Jolanda Arts Jolanda23@home.nl dagbesteding en individuele begeleiding aan mensen met een verstandelijke beperking en/of autisme
Stichting OpenDoor 06 24595092 Cees den Ridder mail@stichtingopendoor.nl begeleiden van jongeren met een multi-complexe problematiek naar het sociaal aanvaardbaar participeren in de maatschappij
We Care and Travel V.O.F 06 48222165 Alkan Gül alkangul@live.nl individuele en groepsbegeleiding
Werk / Zorg 27 06 57944804 Paul van Loon info@werk27.nl WERK 27 coacht, begeleidt en ondersteunt werkzoekenden en werknemers die samen met ons een stap verder (richting werk) gaan maken. Wij kijken naar de mens achter de situatie. Juist de jongeren en de kwetsbare werkzoekenden met psychische of fysieke beperkingen kunnen rekenen op de betrokkenheid van WERK 27.
Ijgenwys & Anders 0765962598 / 0614180025 Jos Trouwborst info@ijgenwys.nl zorgboerderij en activiteitencentrum diverse doelgroepen
naam organisatie telefoonnummer contactpersoon email Soort zorg / doelgroep
         
2thepoint Coaching en Begeleiding 06 24210630 Karin van Bavel info@2thepoint-coaching.nl Individuele begeleiding aan kinderen en jongeren met forse gedragproblematiek, systeembegeleiding, omgangsbegeleiding en jong volwassenen met lichte psychiatrische problematiek
ANH Centrale Zorggroep 0844 301111 Ray Seelar info@centralezorggroep.nl begeleid wonen, groepsbegeleiding en individuele begeleiding aan jongere met een comlexe zorgvraag
BIM Coaching en Begeleiding 06 40893657 Yolanda Linschoten y.linschoten@gmail.com individuele begeleiding en coaching
Buro Fortem 06 14244757 Angela Flipse info@burofortem.nl Huishoudelijke ondersteuning, individuele begeleiding, persoonlijke verzorging en verpleging
Carespect 0164 820996 Robbert Kramers info@carespectbv.nl individuele begeleiding en persoonlijke verzorging diverse doelgroepen
Coach & Care 4 You 06 41965127 Najat el Haddouchi / Meliha Zor info@coachandcare4you.nl Het bieden van individuele begeleiding aan (jong)volwassenen die problemen ondervinden in het dagelijkse leven. Dit kan onder andere gaan om begeleiding bij de administratie en financiën, de persoonlijke verzorging, het winkelen of boodschappen doen, het bereiden van een gezonde maaltijd, het op orde brengen van de huishouding, het aanbrengen en hanteren van dagritme, dagstructuur of het voeren van eigen regie.
De broeder 06 82380850 Bert de Jager info@debroeder.nl Individuele begeleding voor mensen met psychiatrische problematiek
De Gouden Cirkel 06 24741014 Gabriëlle Weijters info@degoudencirkel.nu Individuele begeleding voor mensen met psychiatrische problematiek
Eigenwijze Hulpverlening 06 53237758 Sonja van Leijsen info@eigenwijze-hulpverlening.nl Individuele begeleiding zowel jeugd als volwassenen, begeleide omgang en opvoedondersteuning
Hayat Thuiszorg 076 5323893 Vildan Cimen info@hayatzorg.com Ambulante Begeleiding, Dagbesteding, Persoonlijke Verzorging, Verpleegkundige zorg en Huishoudelijke Hulp
HealthCare4You 0167 769021 / 0619933420 Jessica galle jessica.galle@healtcare4you.nl Huishoudelijke ondersteuning, individuele begeleiding, persoonlijke verzorging en verpleging
Eigenwijze Hulpverlening 06 53237758 Sonja van Leijsen info@eigenwijze-hulpverlening.nl Individuele begeleiding zowel jeugd als volwassenen, begeleide omgang en opvoedondersteuning
Home Sweet Home 06 81978182 Jennifer Vaarnold - Dawson homesweethomersd@gmail.com Kleinschalige dagbesteding aan ouderen en jong volwassenen
Kim Buuron 06 41388047 Kim Buuron kimbuuron@hotmail.nl individuele begleiding en groepsbegeleiding kinderen en jong volwassenen diverse doelgroepen met mogelijkheid om ook paarden bij de begeleiding in te zetten. Ook in Tholen en Etten-leur mogelijkheden.
Kunstwerkplaats Art-Co 06 26088532 Rianne van Duivenbode info@art-co.nl individuele begeleiding voor kinderen en jong volwassenen , beeldcoach, verlies en rouwverwerking dmv creatieve werkvormen, kunstzinnige dagbesteding
Livo Zorgt 06-46572341 Ellie Brouwer info@livozorgt.nl Individuele begeleiding thuis aan mensen met een beperking, ouderen en chronisch zieken.
Praktijk Kobalt 06 43436661 / 06 53767398 Marloes Ackermans / Kristel Beekman info@praktijkkobalt.nl Systeemtherapie, EMDR, Individuele therapie, diagnostiek en behandeling en training voor professionals systeemtherapeutisch handelen en JIM-training
Roed-Werkt 0165 328430 Marijke Verbunt marijke@roed-werkt.nl Roed is een onderzoeks- en begeleidingsbureau, speciaal voor vastgelopen jongeren van 15 tot 27 jaar. Jongeren die problemen ervaren op school, thuis of bij het vinden/behouden van een baan kunnen bij ons terecht.
Schakelkracht 06 13431428 Henk Moerenhout Henk@schakelkracht.nl Scheiden, Relatiemediation, Coaching, Klachtenbemiddeling en Stiefplan-Coach
Stichting Multi Creatief 06 19692422 Jolanda Arts Jolanda23@home.nl dagbesteding en individuele begeleiding aan mensen met een verstandelijke beperking en/of autisme
Stichting de Droomfabriek 06 15052728 Nezos Demirel dagbesteding@droomfabrieknederland.nl dagbesteding diverse doelgroepen
Stichting OpenDoor 06 24595092 Cees den Ridder mail@stichtingopendoor.nl begeleiden van jongeren met een multi-complexe problematiek naar het sociaal aanvaardbaar participeren in de maatschappij
Stichting Twist 06 41411931 Ger van Nispen Inge Ossenblok g.vannispen@stichtingtwist.nl / i.ossenblok@stichtingtwist.nl Als stichting bieden wij ambulante begeleiding (op basis van een WMO-indicatie) aan iedereen die tijdelijk niet in staat is zijn of haar leven vorm te geven. Ondersteuning richt zich op alle levensgebieden met als doel de leefomstandigheden en zelfredzaamheid van de klant te verbeteren. Wij zullen daarbij actief inzetten op de samenwerking met het netwerk van de klant en diverse ketenpartners.
Van Kleur tot Kleurenleven/ Zorgatelier "Bieze Velleke" 0165 394205 Ingrid Smits info@ingridsmits.nl Creatieve Dagbesteding
We Care and Travel V.O.F 06 48222165 Alkan Gül alkangul@live.nl individuele en groepsbegeleiding
Werk / Zorg 27 06 57944804 Paul van Loon info@werk27.nl WERK 27 coacht, begeleidt en ondersteunt werkzoekenden en werknemers die samen met ons een stap verder (richting werk) gaan maken. Wij kijken naar de mens achter de situatie. Juist de jongeren en de kwetsbare werkzoekenden met psychische of fysieke beperkingen kunnen rekenen op de betrokkenheid van WERK 27.
naam organisatie telefoonnummer contactpersoon email Soort zorg / doelgroep
         
2thepoint Coaching en Begeleiding 06 24210630 Karin van Bavel info@2thepoint-coaching.nl Individuele begeleiding aan kinderen en jongeren met forse gedragproblematiek, systeembegeleiding, omgangsbegeleiding en jong volwassenen met lichte psychiatrische problematiek
ANH Centrale Zorggroep 0844 301111 Ray Seelar info@centralezorggroep.nl begeleid wonen, groepsbegeleiding en individuele begeleiding aan jongere met een comlexe zorgvraag
BIM Coaching en Begeleiding 06 40893657 Yolanda Linschoten y.linschoten@gmail.com individuele begeleiding en coaching
Buro Fortem 06 14244757 Angela Flipse info@burofortem.nl Huishoudelijke ondersteuning, individuele begeleiding, persoonlijke verzorging en verpleging
Carespect 0164 820996 Robbert Kramers info@carespectbv.nl individuele begeleiding en persoonlijke verzorging diverse doelgroepen
Coach & Care 4 You 06 41965127 Najat el Haddouchi / Meliha Zor info@coachandcare4you.nl Het bieden van individuele begeleiding aan (jong)volwassenen die problemen ondervinden in het dagelijkse leven. Dit kan onder andere gaan om begeleiding bij de administratie en financiën, de persoonlijke verzorging, het winkelen of boodschappen doen, het bereiden van een gezonde maaltijd, het op orde brengen van de huishouding, het aanbrengen en hanteren van dagritme, dagstructuur of het voeren van eigen regie.
 Choose 2 Organize  06-28951214  Suzanne de Kadt  info@choose2organize.nl  Proffesional Organizing / Opruimcoach
De broeder 06 82380850 Bert de Jager info@debroeder.nl Individuele begeleding voor mensen met psychiatrische problematiek
De Gouden Cirkel 06 24741014 Gabriëlle Weijters info@degoudencirkel.nu Individuele begeleding voor mensen met psychiatrische problematiek
Eigenwijze Hulpverlening 06 53237758 Sonja van Leijsen info@eigenwijze-hulpverlening.nl Individuele begeleiding zowel jeugd als volwassenen, begeleide omgang en opvoedondersteuning
Hanne Ihlen Praktijk voor therapie en begeleiding 06 20485849 Hanne Ihlen info@hanneihlen.nl Vaktherapie drama, ervaringsgerichte begeleiding en schematherapie voor jongeren van 12 tot 18 jaar en volwassenen. Zowel individueel als voor groepen. In de behandeling werken we met ervaringsgerichte werkvormen zoals teksten, improvisatie, rollenspel, schrijven en beeldende oefeningen. Hierdoor krijg jij meer inzicht in je eigen schema's, leer jij jouw gedragspatronen en eigen valkuilen herkennen en kom je meer in contact met je eigen gevoelsleven. Dit geeft jouw de mogelijkheid om veranderingen aan te brengen en situaties anders aan gaan aanpakken.
Hayat Thuiszorg 076 5323893 Vildan Cimen info@hayatzorg.com Ambulante Begeleiding, Dagbesteding, Persoonlijke Verzorging, Verpleegkundige zorg en Huishoudelijke Hulp
Eigenwijze Hulpverlening 06 53237758 Sonja van Leijsen info@eigenwijze-hulpverlening.nl Individuele begeleiding zowel jeugd als volwassenen, begeleide omgang en opvoedondersteuning
Home Sweet Home 06 81978182 Jennifer Vaarnold - Dawson homesweethomersd@gmail.com Kleinschalige dagbesteding aan ouderen en jong volwassenen
Kim Buuron 06 41388047 Kim Buuron kimbuuron@hotmail.nl individuele begleiding en groepsbegeleiding kinderen en jong volwassenen diverse doelgroepen met mogelijkheid om ook paarden bij de begeleiding in te zetten. Ook in Tholen en Etten-leur mogelijkheden.
Klik Coaching 06 12638615 Karin van Oorschot karinvanoorschot@kpnmail.nl individuele begeleiding diverse doelgroepen
Kunstwerkplaats Art-Co 06 26088532 Rianne van Duivenbode info@art-co.nl individuele begeleiding voor kinderen en jong volwassenen , beeldcoach, verlies en rouwverwerking dmv creatieve werkvormen, kunstzinnige dagbesteding
Livo Zorgt 06-46572341 Ellie Brouwer info@livozorgt.nl Individuele begeleiding thuis aan mensen met een beperking, ouderen en chronisch zieken.
Michaella Zorg 06 84613849     Miquel Venacio migvenancio@live.nl Individuele begeleiding aan mensen met een verstandelijke beperking of psychsiche beperking en mensen met een buitenlandse afkomst met psycho-sociale problemen
Praktijk Kobalt 06 43436661 / 06 53767398 Marloes Ackermans / Kristel Beekman info@praktijkkobalt.nl Systeemtherapie, EMDR, Individuele therapie, diagnostiek en behandeling en training voor professionals systeemtherapeutisch handelen en JIM-training
Roed-Werkt 0165 328430 Marijke Verbunt marijke@roed-werkt.nl Roed is een onderzoeks- en begeleidingsbureau, speciaal voor vastgelopen jongeren van 15 tot 27 jaar. Jongeren die problemen ervaren op school, thuis of bij het vinden/behouden van een baan kunnen bij ons terecht.
Schakelkracht 06 13431428 Henk Moerenhout Henk@schakel-kracht.nl Scheiden, Relatiemediation, Coaching, Klachtenbemiddeling en Stiefplan-Coach
Stichting Kadezorg 06 28075052 Osman Eren o.eren@kadezorg.nl Multiculturele zorgaanbieder op het gebied van de thuiszorg en individuele en groepsbegeleiding jongeren en volwassenen.
Stichting Multi Creatief 06 19692422 Jolanda Arts Jolanda23@home.nl dagbesteding en individuele begeleiding aan mensen met een verstandelijke beperking en/of autisme
Stichting OpenDoor 06 24595092 Cees den Ridder mail@stichtingopendoor.nl begeleiden van jongeren met een multi-complexe problematiek naar het sociaal aanvaardbaar participeren in de maatschappij
Stichting Twist 06 41411931 Ger van Nispen Inge Ossenblok g.vannispen@stichtingtwist.nl / i.ossenblok@stichtingtwist.nl Als stichting bieden wij ambulante begeleiding (op basis van een WMO-indicatie) aan iedereen die tijdelijk niet in staat is zijn of haar leven vorm te geven. Ondersteuning richt zich op alle levensgebieden met als doel de leefomstandigheden en zelfredzaamheid van de klant te verbeteren. Wij zullen daarbij actief inzetten op de samenwerking met het netwerk van de klant en diverse ketenpartners.
Team Uniek 06 30177350 Melanie Janssens dagbesteding@teamuniek.nl Dagbesteding voor volwassenen met een verstandelijke beperking
Van Kleur tot Kleurenleven/ Zorgatelier "Bieze Velleke" 0165 394205 Ingrid Smits info@ingridsmits.nl Creatieve Dagbesteding
We Care and Travel V.O.F 06 48222165 Alkan Gül alkangul@live.nl individuele en groepsbegeleiding
Werk / Zorg 27 06 57944804 Paul van Loon info@werk27.nl WERK 27 coacht, begeleidt en ondersteunt werkzoekenden en werknemers die samen met ons een stap verder (richting werk) gaan maken. Wij kijken naar de mens achter de situatie. Juist de jongeren en de kwetsbare werkzoekenden met psychische of fysieke beperkingen kunnen rekenen op de betrokkenheid van WERK 27.
Ijgenwys & Anders 0765962598 / 0614180025 Jos Trouwborst info@ijgenwys.nl zorgboerderij en activiteitencentrum diverse doelgroepen
naam organisatie telefoonnummer contactpersoon email Soort zorg / doelgroep
         
ANH Centrale Zorggroep 0844 301111 Ray Seelar info@centralezorggroep.nl begeleid wonen, groepsbegeleiding en individuele begeleiding aan jongere met een comlexe zorgvraag
Buro J!K 0164680401/0683109183 Letty Nuijten/ Mariette van Lierop info@burojik.nl Buro voor gezinscoaching, persoonlijke ontwikkeling en teamtraining
Care66 0164 620175 Anneke Bustraan info@kombinocare.nl KombinoCare is een veelzijdig en specialistisch kinderdagverblijf
Carina de Maaijer (verleden, heden,toekomst) 06 15565341 Carina de Maaijer carina_de_maaijer@hotmail.com Contextuele hulpverlening, Gezinsbegeleiding, EFT relatietherapie
Ervaar-anders 06 46011051 Djim Vervaart djim@ervaar-anders.nl individuele en groepsbegeleiding jongeren met een autismespectrum stoornis
Familiepraktijk CoraZon 06 50646199 Marieke IJben corazonco.25@gmail.com Systemisch / Psychosociale zorg aan Kinderen / Jeugdigen
Goed Zo Kindercoaching 06 29145426 Rina Hoetelmans info@goedzo-kindercoaching.nl Coaching voor Kind en Gezin.
 Groei Begeleiding  06 573 290 49  Laurine Bijl contact@groeibegeleiding.nl Ambulante begeleiding voor gezinnen, volwassenen en kinderen. Zowel mogelijk in de thuissituatie als op school. Gespecialiseerd in de gedragsontwikkeling en de sociaal-emotionele ontwikkeling. 
Imagine Kindercoach 06 46117115 Jeannette van Oevelen info@imaginekindercoach.nl Individuele begeleiding van jonge kinderen met probleemgedrag en Individuele begeleiding van kinderen en Jeugd tijdens en/of na de (vecht)scheiding
Kids & Coach sterk in opvoeden 06 22953284 Amanda van der Ree - Trommelen amanda@sterkinopvoeden.nl Ambulante begeleiding/ coaching voor zowel kinderen/ jeugdige als opvoeder. Daarnaast ook de mogelijkheid tot coaching in groepsverband.
Kim Buuron 06 41388047 Kim Buuron kimbuuron@hotmail.nl individuele begleiding en groepsbegeleiding kinderen en jong volwassenen diverse doelgroepen met mogelijkheid om ook paarden bij de begeleiding in te zetten. Ook in Tholen en Etten-leur mogelijkheden.
Kunstwerkplaats Art-Co 06 26088532 Rianne van Duivenbode info@art-co.nl individuele begeleiding voor kinderen en jong volwassenen , beeldcoach, verlies en rouwverwerking dmv creatieve werkvormen, kunstzinnige dagbesteding
Lessons4you 0164 854970 Monique van Zoelen info@lessons4you.nl Huiswerkbegeleiding, remedial teaching en coaching van kinderen en jong volwassenen met  o.a ADHD, sociaal-emotionele ontwikkelingsproblematiek, beelddenken en HSP.
Maatjes! In elk gezin 06 47291838 Neeltje de Best neeltjedebest@watertorenoostburg.com Gezinscoach, Jeugdhulpverlener en GGV-ster en crisisopvang kinderen
Praktijk Hoogbegaafd 0165 743055 Yvonne Buijsen info@praktijkhoogbegaafd.nl individuele begeleiding aan hoogbegaafde kinderen
Praktijk voor Orthopedagogiek Perry van Baal 06 83565641 Perry van Baal praktijk@perryvanbaal.nl Onderzoek (psychodiagnostiek), advies en individuele  begeleiding voor kinderen en jeugdigen
Schakel-kracht 06 13431428 Henk Moerenhout Henk@schakel-kracht.nl Scheiden, Relatiemediation, Coaching, Klachtenbemiddeling en Stiefplan-Coach
Stichting OpenDoor 06 24595092 Cees den Ridder mail@stichtingopendoor.nl begeleiden van jongeren met een multi-complexe problematiek naar het sociaal aanvaardbaar participeren in de maatschappij
Straal Kindercoaching 06 37303149 Jacomina Bazen info@straalkindercoaching.nl Straal kindercoaching biedt coaching, begeleiding en ondersteuning aan kinderen en hun ouders met hulpvragen op het gebied van opgroeien en ontwikkeling.
Suzanne Draisma Coaching 06 51917245 Suzanne Draisma suzannedraismacoaching@gmail.com gezinscoaching, pubercoaching, lifecoaching en NLPcoaching
Tessie van den Broek, Words & Pictures en Narratieve Hulpverlening 06-42384073 Tessie van den Broek tessie-wenp@zeelandnet.nl specialistische ambulante hulpverlening aan ouders, indirect kinderen
You & Me Psychologie 06 55062336 Mirjam de Nijs info@youmepsychologie.nl individuele + groepsbegeleiding aan jongeren tot 18 jaar.
naam organisatie telefoonnummer contactpersoon email Soort zorg / doelgroep
         
2thepoint Coaching en Begeleiding 06 24210630 Karin van Bavel info@2thepoint-coaching.nl Individuele begeleiding aan kinderen en jongeren met forse gedragproblematiek, systeembegeleiding, omgangsbegeleiding en jong volwassenen met lichte psychiatrische problematiek
Aerts Bewegen 06 52590058 John Aerts info@aertsbewegen.nl  
Aleco Sport Visions 06 41639046 Koen Konings Koen@aleco.nl  
ANH Centrale Zorggroep 0844 301111 Ray Seelar info@centralezorggroep.nl begeleid wonen, groepsbegeleiding en individuele begeleiding aan jongere met een comlexe zorgvraag
Be-zonder 06 14170288 Marjolijne Dekkers marjolijne@be-zonder.nl Be-zonder biedt individuele begeleiding aan kinderen en jongeren die door kind- en/of omgevingsfactoren vastlopen in hun ontwikkeling. Het vergroten van zelfredzaamheid loopt als een rode draad door alle trajecten heen.Doordat we ook in opdracht van scholen onderwijstrajecten verzorgen, hebben we de unieke expertise en een groot netwerk om ook de schoolse ontwikkeling van een jongere te kunnen ondersteunen.
BureauCiC 06 48927074 Christel Raats info@bureaucic.nl  
Buro Fortem 06 14244757 Angela Flipse info@burofortem.nl Huishoudelijke ondersteuning, individuele begeleiding, persoonlijke verzorging en verpleging
Buro J!K 0164680401/0683109183 Letty Nuijten/ Mariette van Lierop info@burojik.nl Buro voor gezinscoaching, persoonlijke ontwikkeling en teamtraining
Care66 0164 620175 Anneke Bustraan info@kombinocare.nl KombinoCare is een veelzijdig en specialistisch kinderdagverblijf
Eigenwijze Hulpverlening 06 53237758 Sonja van Leijsen info@eigenwijze-hulpverlening.nl Individuele begeleiding zowel jeugd als volwassenen, begeleide omgang en opvoedondersteuning
Ervaar-anders 06 46011051 Djim Vervaart djim@ervaar-anders.nl individuele en groepsbegeleiding jongeren met een autismespectrum stoornis
Famke Meerhoff 06 11490460 Famke Meerhoff info@famkemeerhoff.nl Proffesionele kleinschalige zorg voor kinderen, jongeren en volwassenen met een ondersteunenede hulpvraag in de vorm van individuele begeleiding. We bieden;
·         Zorg aan kinderen die vastlopen op school en tijdelijk of langdurig een rustige plek behoeven waar school en zorg hand in hand gaan.
·         Zorg aan kinderen die het nodig hebben om in weekenden en vakanties tot ontspanning te komen.
·         Zorg aan jongeren en jong volwassenen die een "werkplek"zoeken waar ze hun dag nuttig door kunnnen brengen als assistent tuinman. Waar ze in de groene ruimte en in een prachtige werkschuur , maar ook bij particulieren tuinen aan de slag gaan met hun vaste coach om de tuinen en /of de natuurgebieden onderhouds klussen klaren of een nieuw ontwerp gaan aanleggen . Allen klussen zijn afgestemd op de mogelijkheden van de assistent.
·         Advies en ondersteuning.
Daarnaast kunnen wij jongeren ondersteunen die niet mee kunnen komen op hun stage vanuit school omdat ze individuele begeleiding behoeven om sociale, emotionele en praktische vaardigheden te kunnen verwerven.
Goed Zo Kindercoaching 06 29145426 Rina Hoetelmans info@goedzo-kindercoaching.nl Coaching voor Kind en Gezin.
Hanne Ihlen Praktijk voor therapie en begeleiding 06 20485849 Hanne Ihlen info@hanneihlen.nl Vaktherapie drama, ervaringsgerichte begeleiding en schematherapie voor jongeren van 12 tot 18 jaar en volwassenen. Zowel individueel als voor groepen. In de behandeling werken we met ervaringsgerichte werkvormen zoals teksten, improvisatie, rollenspel, schrijven en beeldende oefeningen. Hierdoor krijg jij meer inzicht in je eigen schema's, leer jij jouw gedragspatronen en eigen valkuilen herkennen en kom je meer in contact met je eigen gevoelsleven. Dit geeft jouw de mogelijkheid om veranderingen aan te brengen en situaties anders aan gaan aanpakken.
Hayat Thuiszorg 076 5323893 Vildan Cimen info@hayatzorg.com Ambulante Begeleiding, Dagbesteding, Persoonlijke Verzorging, Verpleegkundige zorg en Huishoudelijke Hulp
Huiswerkbegeleiding Etten-Leur 076 8881302 / 0765322634/ 0643417010 Diana Teunissen teunissen@huiswerkbegeleidingetten-leur.nl Huiswerkbegeleiding Etten-Leur is een instituut dat gespecialiseerd is in het begeleiden en coachen van leerlingen en studenten met hun huiswerk en studie, zodat zij het beste van zichzelf naar boven halen. Wij bieden deze diensten aan aan leerlingen van het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs.
Imagine Kindercoach 06 46117115 Jeannette van Oevelen info@imaginekindercoach.nl Individuele begeleiding van jonge kinderen met probleemgedrag en Individuele begeleiding van kinderen en Jeugd tijdens en/of na de (vecht)scheiding
Kids & Coach sterk in opvoeden 06 22953284 Amanda van der Ree - Trommelen amanda@sterkinopvoeden.nl Ambulante begeleiding/ coaching voor zowel kinderen/ jeugdige als opvoeder. Daarnaast ook de mogelijkheid tot coaching in groepsverband.
Kim Buuron 06 41388047 Kim Buuron kimbuuron@hotmail.nl individuele begleiding en groepsbegeleiding kinderen en jong volwassenen diverse doelgroepen met mogelijkheid om ook paarden bij de begeleiding in te zetten. Ook in Tholen en Etten-leur mogelijkheden.
Kunstwerkplaats Art-Co 06 26088532 Rianne van Duivenbode info@art-co.nl individuele begeleiding voor kinderen en jong volwassenen , beeldcoach, verlies en rouwverwerking dmv creatieve werkvormen, kunstzinnige dagbesteding
Lessons4you 0164 854970 Monique van Zoelen info@lessons4you.nl Huiswerkbegeleiding, remedial teaching en coaching van kinderen en jong volwassenen met  o.a ADHD, sociaal-emotionele ontwikkelingsproblematiek, beelddenken en HSP.
Livo Zorgt 06-46572341            Ellie Brouwer  info@livozorgt.nl Individuele begeleiding thuis aan mensen met een beperking, ouderen en chronisch zieken.
Opvoeders van Nu 06 42373538 Marom Ayoubi info@opvoedersvannu.nl Onderwijspsycholoog, Individuele psychologische begeleiding, ondersteuning in relatie tot gedragsproblemen in school, diverse trainingen om ouders en kinderen / jongeren in hun kracht te versterken. Expertise in het werken met ouders en jongeren met een andere taal en cultuurachtergrond. Expertise: hersenontwikkeling van (pre-)geboorte tot volwassenheid.
Praktijk Hoogbegaafd 0165 743055 Yvonne Buijsen info@praktijkhoogbegaafd.nl individuele begeleiding aan hoogbegaafde kinderen
Praktijk Kobalt 06 43436661 / 06 53767398 Marloes Ackermans / Kristel Beekman info@praktijkkobalt.nl Systeemtherapie, EMDR, Individuele therapie, diagnostiek en behandeling en training voor professionals systeemtherapeutisch handelen en JIM-training
Praktijk Ligthart 013 5333973 Enno Ligthart info@psychiaterligthart.nl Kinder en Jeugdpsychiater
Praktijk Moos 06 14126234 Joyce Ferket joyceferket@praktijkmoos.nl ik biedt bemiddeling in gezamenlijk ouderschap na scheiding en 
individuele ondersteuning bij scheiding / ik ben mediator, gespecialiseerd in complexe scheidingen.
Praktijk voor Orthopedagogiek Perry van Baal 06 83565641 Perry van Baal praktijk@perryvanbaal.nl Onderzoek (psychodiagnostiek), advies en individuele  begeleiding voor kinderen en jeugdigen
Safe College First School 06 20496466 Harald van de Pol info@safecollege.nl  
SAM Psychologiepraktijk voor kind en jeugd 076-2600030 Marjolijn van Loenhout info@sampsychologie.nl Ik bied psychologische behandeling en begeleiding aan kinderen en jeugdigen tot 18 jaar. Voor behandeling en begeleiding maak ik gebruik van cognitieve gedragstherapie, EMDR (trauma en angstbehandeling) en psycho-educatie.
Schakelkracht 06 13431428 Henk Moerenhout Henk@schakelkracht.nl Scheiden, Relatiemediation, Coaching, Klachtenbemiddeling en Stiefplan-Coach
Skillzs 06 10842533 Michelle van der Linden info@skillzs.nl Skillzs biedt begeleiding aan ouders en kinderen van 4 t/m 18 jaar die vastlopen in hun ontwikkeling, door opvoed- of opgroeiproblemen. Er kan sprake zijn van een gedragsprobleem/–stoornis of een verstandelijke en/of lichamelijke beperking. Werken aan doelen staat centraal, waarbij de focus ligt op vooruitgang en het vieren van successen. Sport en beweging kunnen ingezet worden als middel, omdat praten over problemen niet altijd gemakkelijk is.
Stichting Kick  06 20740050 Pieter van Loon p.vanloon@kick-breda.nl Kick is een dagbestedingsprogramma voor jongeren van 13 t/m 23 jaar die niet naar school of werk gaan. De jongeren worden in groepsverband begeleid.
Stichting Multi Creatief 06 19692422 Jolanda Arts Jolanda23@home.nl dagbesteding en individuele begeleiding aan mensen met een verstandelijke beperking en/of autisme
Stichting OpenDoor 06 24595092 Cees den Ridder mail@stichtingopendoor.nl begeleiden van jongeren met een multi-complexe problematiek naar het sociaal aanvaardbaar participeren in de maatschappij
Straal Kindercoaching 06 37303149 Jacomina Bazen info@straalkindercoaching.nl Straal kindercoaching biedt coaching, begeleiding en ondersteuning aan kinderen en hun ouders met hulpvragen op het gebied van opgroeien en ontwikkeling.
Suzanne Draisma Coaching 06 51917245 Suzanne Draisma suzannedraismacoaching@gmail.com gezinscoaching, pubercoaching, lifecoaching en NLPcoaching
Veerkracht 06 81314808 Marian Zuidema marian@veerkracht-etenleur.nl  
You & Me Psychologie 06 55062336 Mirjam de Nijs info@youmepsychologie.nl individuele + groepsbegeleiding aan jongeren tot 18 jaar.
Ijgenwys & Anders 0765962598 / 0614180025 Jos Trouwborst info@ijgenwys.nl zorgboerderij en activiteitencentrum diverse doelgroepen
Zorg in Balans Totaalbegeleiding 06 48959488 Eva van Baal info@zorginbalans-totaalbegeleiding.nl Individuele begeleiding aan jeugdige met forse gedragsproblematiek, systeembegeleiding en oudercoaching en begeleide omgang na scheiden.
naam organisatie telefoonnummer contactpersoon email Soort zorg / doelgroep
         
2thepoint Coaching en Begeleiding 06 24210630 Karin van Bavel info@2thepoint-coaching.nl Individuele begeleiding aan kinderen en jongeren met forse gedragproblematiek, systeembegeleiding, omgangsbegeleiding en jong volwassenen met lichte psychiatrische problematiek
Aleco Sport Visions 06 41639046 Koen Konings Koen@aleco.nl  
ANH Centrale Zorggroep 0844 301111 Ray Seelar info@centralezorggroep.nl begeleid wonen, groepsbegeleiding en individuele begeleiding aan jongere met een comlexe zorgvraag
Be-zonder 06 14170288 Marjolijne Dekkers marjolijne@be-zonder.nl Be-zonder biedt individuele begeleiding aan kinderen en jongeren die door kind- en/of omgevingsfactoren vastlopen in hun ontwikkeling. Het vergroten van zelfredzaamheid loopt als een rode draad door alle trajecten heen.
Buro J!K 0164680401/0683109183 Letty Nuijten/ Mariette van Lierop info@burojik.nl Buro voor gezinscoaching, persoonlijke ontwikkeling en teamtraining
Eenvoud, Praktijk voor  06 13627229 Linda Bogaerts linda@praktijkeenvoud.nl Een praktijk voor psychologische behandeling aan kinderen, jongeren en/of hun ouders. Ook scholen kunnen hier terecht voor ondersteunings- en adviesvragen.
Ervaar-anders 06 46011051 Djim Vervaart djim@ervaar-anders.nl individuele en groepsbegeleiding jongeren met een autismespectrum stoornis
Famke Meerhoff 06 11490460 Famke Meerhoff info@famkemeerhoff.nl Proffesionele kleinschalige zorg voor kinderen, jongeren en volwassenen met een ondersteunenede hulpvraag in de vorm van individuele begeleiding. We bieden;
·         Zorg aan kinderen die vastlopen op school en tijdelijk of langdurig een rustige plek behoeven waar school en zorg hand in hand gaan.
·         Zorg aan kinderen die het nodig hebben om in weekenden en vakanties tot ontspanning te komen.
·         Zorg aan jongeren en jong volwassenen die een "werkplek"zoeken waar ze hun dag nuttig door kunnnen brengen als assistent tuinman. Waar ze in de groene ruimte en in een prachtige werkschuur , maar ook bij particulieren tuinen aan de slag gaan met hun vaste coach om de tuinen en /of de natuurgebieden onderhouds klussen klaren of een nieuw ontwerp gaan aanleggen . Allen klussen zijn afgestemd op de mogelijkheden van de assistent.
·         Advies en ondersteuning.
Daarnaast kunnen wij jongeren ondersteunen die niet mee kunnen komen op hun stage vanuit school omdat ze individuele begeleiding behoeven om sociale, emotionele en praktische vaardigheden te kunnen verwerven.
Goed Zo Kindercoaching 06 29145426 Rina Hoetelmans info@goedzo-kindercoaching.nl Coaching voor Kind en Gezin.
Hanne Ihlen Praktijk voor therapie en begeleiding 06 20485849 Hanne Ihlen info@hanneihlen.nl Vaktherapie drama, ervaringsgerichte begeleiding en schematherapie voor jongeren van 12 tot 18 jaar en volwassenen. Zowel individueel als voor groepen. In de behandeling werken we met ervaringsgerichte werkvormen zoals teksten, improvisatie, rollenspel, schrijven en beeldende oefeningen. Hierdoor krijg jij meer inzicht in je eigen schema's, leer jij jouw gedragspatronen en eigen valkuilen herkennen en kom je meer in contact met je eigen gevoelsleven. Dit geeft jouw de mogelijkheid om veranderingen aan te brengen en situaties anders aan gaan aanpakken.
Hayat Thuiszorg 076 5323893 Vildan Cimen info@hayatzorg.com Ambulante Begeleiding, Dagbesteding, Persoonlijke Verzorging, Verpleegkundige zorg en Huishoudelijke Hulp
Huiswerkbegeleiding Etten-Leur 076 8881302 / 0765322634/ 0643417010 Diana Teunissen teunissen@huiswerkbegeleidingetten-leur.nl Huiswerkbegeleiding Etten-Leur is een instituut dat gespecialiseerd is in het begeleiden en coachen van leerlingen en studenten met hun huiswerk en studie, zodat zij het beste van zichzelf naar boven halen. Wij bieden deze diensten aan aan leerlingen van het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs.
Imagine Kindercoach 06 46117115 Jeannette van Oevelen info@imaginekindercoach.nl Individuele begeleiding van jonge kinderen met probleemgedrag en Individuele begeleiding van kinderen en Jeugd tijdens en/of na de (vecht)scheiding
Kids & Coach sterk in opvoeden 06 22953284 Amanda van der Ree - Trommelen amanda@sterkinopvoeden.nl Ambulante begeleiding/ coaching voor zowel kinderen/ jeugdige als opvoeder. Daarnaast ook de mogelijkheid tot coaching in groepsverband.
Livo Zorgt 06-46572341            Ellie Brouwer  info@livozorgt.nl Individuele begeleiding thuis aan mensen met een beperking, ouderen en chronisch zieken.
Opvoeders van Nu 06 42373538 Marom Ayoubi info@opvoedersvannu.nl Onderwijspsycholoog, Individuele psychologische begeleiding, ondersteuning in relatie tot gedragsproblemen in school, diverse trainingen om ouders en kinderen / jongeren in hun kracht te versterken. Expertise in het werken met ouders en jongeren met een andere taal en cultuurachtergrond. Expertise: hersenontwikkeling van (pre-)geboorte tot volwassenheid.
Praktijk Hoogbegaafd 0165 743055 Yvonne Buijsen info@praktijkhoogbegaafd.nl individuele begeleiding aan hoogbegaafde kinderen
Praktijk Kobalt 06 43436661 / 06 53767398 Marloes Ackermans / Kristel Beekman info@praktijkkobalt.nl Systeemtherapie, EMDR, Individuele therapie, diagnostiek en behandeling en training voor professionals systeemtherapeutisch handelen en JIM-training
Praktijk Ligthart 013 5333973 Enno Ligthart info@psychiaterligthart.nl Kinder en Jeugdpsychiater
Praktijk Moos 06 14126234 Joyce Ferket joyceferket@praktijkmoos.nl ik biedt bemiddeling in gezamenlijk ouderschap na scheiding en 
individuele ondersteuning bij scheiding / ik ben mediator, gespecialiseerd in complexe scheidingen.
SAM Psychologiepraktijk voor kind en jeugd 076-2600030 Marjolijn van Loenhout info@sampsychologie.nl Ik bied psychologische behandeling en begeleiding aan kinderen en jeugdigen tot 18 jaar. Voor behandeling en begeleiding maak ik gebruik van cognitieve gedragstherapie, EMDR (trauma en angstbehandeling) en psycho-educatie.
Schakelkracht 06 13431428 Henk Moerenhout Henk@schakelkracht.nl Scheiden, Relatiemediation, Coaching, Klachtenbemiddeling en Stiefplan-Coach
Skillzs 06 10842533 Michelle van der Linden info@skillzs.nl Skillzs biedt begeleiding aan ouders en kinderen van 4 t/m 18 jaar die vastlopen in hun ontwikkeling, door opvoed- of opgroeiproblemen. Er kan sprake zijn van een gedragsprobleem/–stoornis of een verstandelijke en/of lichamelijke beperking. Werken aan doelen staat centraal, waarbij de focus ligt op vooruitgang en het vieren van successen. Sport en beweging kunnen ingezet worden als middel, omdat praten over problemen niet altijd gemakkelijk is.
Stichting Multi Creatief 06 19692422 Jolanda Arts Jolanda23@home.nl dagbesteding en individuele begeleiding aan mensen met een verstandelijke beperking en/of autisme
Stichting OpenDoor 06 24595092 Cees den Ridder mail@stichtingopendoor.nl begeleiden van jongeren met een multi-complexe problematiek naar het sociaal aanvaardbaar participeren in de maatschappij
Suzanne Draisma Coaching 06 51917245 Suzanne Draisma suzannedraismacoaching@gmail.com gezinscoaching, pubercoaching, lifecoaching en NLPcoaching
Tof Pedagogiek 06 23233494 Nicole Liebregts info@tofpedagogiek.nl Floorplay (0-7 jaar); Floorplay is een interventie programma waarin ouders thuis gecoacht worden om jonge kinderen spelenderwijs te stimuleren tot interactie en ontwikkeling. Het is ontwikkeld voor kinderen waarbij sprake is van problemen in de sociaal-emotionele ontwikkeling (al dan niet met een gediagnosticeerde ontwikkelingsstoornis).Individuele (pedagogische) begeleiding thuis/school (0-7 jaar) TOF pedagogiek kan meekijken en meedenken als opgroeien en opvoeden niet vanzelf gaat. Uitgangspunt hierbij is (in)zicht krijgen op de mogelijkheden en beperkingen van het kind (en/of de ouders) en de wijze waarop hiermee omgegaan kan worden.
Veerkracht 06 81314808 Marian Zuidema marian@veerkracht-etenleur.nl  
Ijgenwys & Anders 0765962598 / 0614180025 Jos Trouwborst info@ijgenwys.nl zorgboerderij en activiteitencentrum diverse doelgroepen
Zorg in Balans Totaalbegeleiding 06 48959488 Eva van Baal info@zorginbalans-totaalbegeleiding.nl Individuele begeleiding aan jeugdige met forse gedragsproblematiek, systeembegeleiding en oudercoaching en begeleide omgang na scheiden.
naam organisatie telefoonnummer contactpersoon email Soort zorg / doelgroep
         
2thepoint Coaching en Begeleiding 06 24210630 Karin van Bavel info@2thepoint-coaching.nl Individuele begeleiding aan kinderen en jongeren met forse gedragproblematiek, systeembegeleiding, omgangsbegeleiding en jong volwassenen met lichte psychiatrische problematiek
ANH Centrale Zorggroep 0844 301111 Ray Seelar info@centralezorggroep.nl begeleid wonen, groepsbegeleiding en individuele begeleiding aan jongere met een comlexe zorgvraag
Buro J!K 0164680401/0683109183 Letty Nuijten/ Mariette van Lierop info@burojik.nl Buro voor gezinscoaching, persoonlijke ontwikkeling en teamtraining
Eenvoud, Praktijk voor  06 13627229 Linda Bogaerts linda@praktijkeenvoud.nl Een praktijk voor psychologische behandeling aan kinderen, jongeren en/of hun ouders. Ook scholen kunnen hier terecht voor ondersteunings- en adviesvragen.
Eigenwijze Hulpverlening 06 53237758 Sonja van Leijsen info@eigenwijze-hulpverlening.nl Individuele begeleiding zowel jeugd als volwassenen, begeleide omgang en opvoedondersteuning
Ervaar-anders 06 46011051 Djim Vervaart djim@ervaar-anders.nl individuele en groepsbegeleiding jongeren met een autismespectrum stoornis
Famke Meerhoff 06 11490460 Famke Meerhoff info@famkemeerhoff.nl Proffesionele kleinschalige zorg voor kinderen, jongeren en volwassenen met een ondersteunende hulpvraag in de vorm van individuele begeleiding.
·         Zorg aan kinderen die vastlopen op school en tijdelijk of langdurig een rustige plek behoeven waar school en zorg hand in hand gaan.
·         Zorg aan kinderen die het nodig hebben om in weekenden en vakanties tot ontspanning te komen.
·         Zorg aan jongeren en jong volwassenen die een "werkplek"zoeken waar ze hun dag nuttig door kunnnen brengen als assistent tuinman. Waar ze in de groene ruimte en in een prachtige werkschuur , maar ook bij particulieren tuinen aan de slag gaan met hun vaste coach om de tuinen en /of de natuurgebieden onderhouds klussen klaren of een nieuw ontwerp gaan aanleggen . Allen klussen zijn afgestemd op de mogelijkheden van de assistent.
·         Advies en ondersteuning.
Daarnaast kunnen wij jongeren ondersteunen die niet mee kunnen komen op hun stage vanuit school omdat ze individuele begeleiding behoeven om sociale, emotionele en praktische vaardigheden te kunnen verwerven.
Hayat Thuiszorg 076 5323893 Vildan Cimen info@hayatzorg.com Ambulante Begeleiding, Dagbesteding, Persoonlijke Verzorging, Verpleegkundige zorg en Huishoudelijke Hulp
Opvoeders van Nu 06 42373538 Marom Ayoubi info@opvoedersvannu.nl Onderwijspsycholoog, Individuele psychologische begeleiding, ondersteuning in relatie tot gedragsproblemen in school, diverse trainingen om ouders en kinderen / jongeren in hun kracht te versterken. Expertise in het werken met ouders en jongeren met een andere taal en cultuurachtergrond. Expertise: hersenontwikkeling van (pre-)geboorte tot volwassenheid.
OrthoWest 06 57999117 Janine van der Westen info@orthowest.nl Diagnostiek en behandeling aan kinderen en jongeren tot 18 jaar met leer en gedragsproblemen 
Praktijk Hoogbegaafd 0165 743055 Yvonne Buijsen info@praktijkhoogbegaafd.nl individuele begeleiding aan hoogbegaafde kinderen
Praktijk Kobalt 06 43436661 / 06 53767398 Marloes Ackermans / Kristel Beekman info@praktijkkobalt.nl Systeemtherapie, EMDR, Individuele therapie, diagnostiek en behandeling en training voor professionals systeemtherapeutisch handelen en JIM-training
Praktijk Ligthart 013 5333973 Enno Ligthart info@psychiaterligthart.nl Kinder en Jeugdpsychiater
Praktijk Moos 06 14126234 Joyce Ferket joyceferket@praktijkmoos.nl ik biedt bemiddeling in gezamenlijk ouderschap na scheiding en 
individuele ondersteuning bij scheiding / ik ben mediator, gespecialiseerd in complexe scheidingen.
Safe College First School 06 20496466 Harald van de Pol info@safecollege.nl  
SAM Psychologiepraktijk voor kind en jeugd 076-2600030 Marjolijn van Loenhout info@sampsychologie.nl Ik bied psychologische behandeling en begeleiding aan kinderen en jeugdigen tot 18 jaar. Voor behandeling en begeleiding maak ik gebruik van cognitieve gedragstherapie, EMDR (trauma en angstbehandeling) en psycho-educatie.
Schakelkracht 06 13431428 Henk Moerenhout Henk@schakelkracht.nl Scheiden, Relatiemediation, Coaching, Klachtenbemiddeling en Stiefplan-Coach
Skillzs 06 10842533 Michelle van der Linden info@skillzs.nl Skillzs biedt begeleiding aan ouders en kinderen van 4 t/m 18 jaar die vastlopen in hun ontwikkeling, door opvoed- of opgroeiproblemen. Er kan sprake zijn van een gedragsprobleem/–stoornis of een verstandelijke en/of lichamelijke beperking. Werken aan doelen staat centraal, waarbij de focus ligt op vooruitgang en het vieren van successen. Sport en beweging kunnen ingezet worden als middel, omdat praten over problemen niet altijd gemakkelijk is.
Stichting OpenDoor 06 24595092 Cees den Ridder mail@stichtingopendoor.nl begeleiden van jongeren met een multi-complexe problematiek naar het sociaal aanvaardbaar participeren in de maatschappij
Suzanne Draisma Coaching 06 51917245 Suzanne Draisma suzannedraismacoaching@gmail.com gezinscoaching, pubercoaching, lifecoaching en NLPcoaching
Tof Pedagogiek 06 23233494 Nicole Liebregts info@tofpedagogiek.nl Floorplay (0-7 jaar); Floorplay is een interventie programma waarin ouders thuis gecoacht worden om jonge kinderen spelenderwijs te stimuleren tot interactie en ontwikkeling. Het is ontwikkeld voor kinderen waarbij sprake is van problemen in de sociaal-emotionele ontwikkeling (al dan niet met een gediagnosticeerde ontwikkelingsstoornis).Individuele (pedagogische) begeleiding thuis/school (0-7 jaar) TOF pedagogiek kan meekijken en meedenken als opgroeien en opvoeden niet vanzelf gaat. Uitgangspunt hierbij is (in)zicht krijgen op de mogelijkheden en beperkingen van het kind (en/of de ouders) en de wijze waarop hiermee omgegaan kan worden.
VanZelf Samen 06 30197458 Francis Niesten info@vanzelfsamen.nl  
Zorg in Balans Totaalbegeleiding 06 48959488 Eva van Baal info@zorginbalans-totaalbegeleiding.nl Individuele begeleiding aan jeugdige met forse gedragsproblematiek, systeembegeleiding en oudercoaching en begeleide omgang na scheiden.

 

naam organisatie telefoonnummer contactpersoon email Soort zorg / doelgroep
         
Buro Fortem 06 14244757 Angela Flipse info@burofortem.nl Huishoudelijke ondersteuning, individuele begeleiding, persoonlijke verzorging en verpleging
Carespect 0164 820996 Robbert Kramers info@carespectbv.nl individuele begeleiding en persoonlijke verzorging diverse doelgroepen
De broeder 06 82380850 Bert de Jager info@debroeder.nl Individuele begeleding voor mensen met psychiatrische problematiek
HealtCare4You 0167 769021 / 0619933420 Jessica galle jessica.galle@healtcare4you.nl Huishoudelijke ondersteuning, individuele begeleiding, persoonlijke verzorging en verpleging
naam organisatie telefoonnummer contactpersoon email Soort zorg / doelgroep
         
ANH Centrale Zorggroep 0844 301111 Ray Seelar info@centralezorggroep.nl begeleid wonen, groepsbegeleiding en individuele begeleiding aan jongere met een comlexe zorgvraag