ANBI STICHTING

Stichting Inzet voor Zorg heeft de ANBI Status. De afkorting staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling.

Simpelweg gezegd houdt dit in dat we de mogelijkheid hebben gecreëerd om giften en donaties te ontvangen waarmee we  innovatie kunnen ontwikkelen en kwaliteit van zorg optimaliseren.

Wilt u doneren?
Dat kan! Rekeningnummer NL56ABNA0513952500 met als onderwerp 'donatie'.