wp81341267 0f 3

Doelstelling van Stichting inzet voor Zorg;

Wij willen een toonaangevende speler zijn op het gebied van resultaatgerichte ondersteuning aan kinderen, jongeren en volwassenen. Om dit vorm te geven zal er in toenemende mate samengewerkt worden met zorgaanbieders. Door samenwerking kan er op een breed terrein specialistische ondersteuning geboden worden. Door maximale keuzevrijheid zijn er mogelijkheden om eigen regie vorm en kansen te geven.

In de markt staat Stichting inzet voor Zorg bekend als een vernieuwende, ondernemende organisatie met als standaard keuzevrijheid gecombineerd met hoge kwaliteit.  Donaties zullen gebruikt worden om de samenwerking verder te innoveren en de kwaliteit van samenwerkingsnetwerk te optimaliseren.

 

Meer informatie over doelstelling en hoofdlijnen kunt u vinden onder het kopje meerjarenplan 2018-2021 onder informatie.

 

Stichting inzet voor Zorg heeft als bestuurder Martijntje van Diesen en als raad van toezicht Eric Jansen, Conny Cortie, Carin Rombouts en Anniek Stoutjesdijk. De toezichtvisie is gepubliceerd op de website onder toezichtvisie raad van toezicht onder informatie.

De toezichthouders zien er onder andere op toe dat de WNT wordt toegepast.

Financiële toelichting op de jaarrekening inzien: zie de maatschappelijke verantwoording van Stichting inzet voor Zorg.

Wilt u doneren?

Dat kan! Rekeningnummer NL56ABNA0513952500  tbv Stichitng inzet voor Zorg met als onderwerp 'donatie'.   

 

Stichting inzet voor Zorg

RSIN 851759403

Stichting inzet voor Zorg is te bereiken op 0164-855612, Lambertijnenhof 190, 4614 CH Bergen op Zoom