TARIEVEN

Financiering van de groepsactiviteiten vindt plaats door twee diverse stromingen:

BEGELEIDING INDIVIDUEEL

GROEPSBEGELEIDING

KORT VERBLIJF

Er wordt per activiteit een arrangement gemaakt passend bij de duur en inhoud van de activiteit. Dit arrangement is onderdeel van de tarievenlijst en kan als zodanig beschouwd worden.

Bovenstaande bedragen zijn allemaal exclusief BTW, toepasbaar bij zorg met een indicatie.
Bij begeleidingsmomenten worden reiskosten van 0,19 ct per km en overige kosten volgens offerte in rekening gebracht afhankelijk van woonplaats van de cliënt.
Indien er een verzoek is voor zorgverlening dat niet in één van bovenstaande categorieën valt, wordt er een offerte voorstel gedaan. 
Indien getekend door beide partijen wordt dit gezien als tarievenlijst.

Alle bovengenoemde prijzen en informatie zijn onder voorbehoud van typefouten en/of wijzigingen.