TARIEVEN

Financiering van de groepsactiviteiten vindt plaats door twee diverse stromingen:

  • PGB: De cliënt en/of wettelijk vertegenwoordiger van de cliënt is zelf verantwoordelijk voor het inzetten van de toegewezen uren voor groepsbegeleiding op basis van de tarievenlijst van Stichting Inzet voor Zorg.
  • ZORG IN NATURA (Gemeente): De cliënt bepaald in samenspraak met Stichting Inzet voor Zorg of en welke groepsactiviteiten ingezet gaan worden. Dit hangt samen met het bereiken van de afgesproken doelen, het behalen van de afgesproken resultaten zijn hierin bepalend.

BEGELEIDING INDIVIDUEEL

  • Begeleiding Individueel / persoonlijke verzorging ; ma t/m vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur € 47,= per uur
  • Begeleiding Individueel / persoonlijke verzorging ; ma t/m vrijdag van 17.00 t/m 09.00 uur € 49,= per uur
  • Begeleiding Individueel / persoonlijke verzorging ; complex en op zaterdag en zondag € 55,= per uur

GROEPSBEGELEIDING

  • Dagdeel groep € 58,= met maximaal van 4 uur per dagdeel

KORT VERBLIJF

Er wordt per activiteit een arrangement gemaakt passend bij de duur en inhoud van de activiteit. Dit arrangement is onderdeel van de tarievenlijst en kan als zodanig beschouwd worden.

Bovenstaande bedragen zijn allemaal exclusief BTW, toepasbaar bij zorg met een indicatie.
Bij begeleidingsmomenten worden reiskosten van 0,19 ct per km en overige kosten volgens offerte in rekening gebracht afhankelijk van woonplaats van de cliënt.
Indien er een verzoek is voor zorgverlening dat niet in één van bovenstaande categorieën valt, wordt er een offerte voorstel gedaan. 
Indien getekend door beide partijen wordt dit gezien als tarievenlijst.

Alle bovengenoemde prijzen en informatie zijn onder voorbehoud van typefouten en/of wijzigingen.