Inleiding 

Het meerjarenplan 2016-2018 eindigt, dat vraagt om een vervolg met inzicht naar een zeer dynamisch zorglandschap in een samenleving die qua zorg onder druk staat door tekorten in gelden, personeel en mogelijk inzichten. Stichting inzet voor Zorg stelt zich als doel de komende jaren deze uitdagingen te zien en aan te gaan waarbij de cliënt centraal gezet wordt in zijn/haar keuzevrijheid. 

Het besef dat dit een behoorlijk opgave gaat zijn is de vraag hoe Stichting inzet voor Zorg dit aangaat, het antwoord hierop ligt besloten in dit jaarplan. Het sluit aan op voorgaande jaarplannen, overeenkomsten in speerpunten. Het zwaartepunt voor de komende jaren zal echter liggen op het zichtbaar maken van de toegevoegde waarde die Stichting inzet voor Zorg heeft voor cliënt, ondernemers, onderaannemers, gemeente en eigen medewerkers.

read-more