WERKMETHODIEK

Tijdens al onze begeleidingsmomenten / activiteiten wordt de werkmethodiek ervarend leren gehanteerd. Het letterlijk in beweging brengen van mensen met een Autisme Spectrum Stoornis en/of prikkelverwerkingsstoornis brengt een ander alertheid niveau waardoor er ook figuurlijk dingen in beweging gezet kunnen worden. Dit is een manier van leren omgaan met de beperking welke in alle leeftijden en leefgebieden kan worden toegepast. Hiervoor geldt heel duidelijk ‘jong geleerd is oud gedaan’. We bieden door deze methode een tool welke cliënten zelf kunnen inzetten zonder afhankelijk te zijn van andere personen (zorgverleners).

Binnen het ervarend leren werken we volgens een cyclisch proces

  1. Het ervaren zelf (de doe-fase)
  2. Reflectie (de terugkijk-fase)
  3. Toepassen (de vertaal-fase)
  4. Proberen (de keuze-fase)